www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Taniec z gwiazdami zagro?ony?!

Stacja TVN poinformowa?a, ?e aby mo?liwe by?o zrealizowanie 10.serii, trzeba  teraz wykupi? licencj? na a? 3 kolejne (od 10. do 12.).

Czy widzowie naprawd? tego by chcieli? Czy to tylko pobo?ne ?yczenie wyst?puj?cych, którym po ka?dym odcinku wp?ywa na konto spora suma?

Ciekawe, jak? decyzj? podejmie TVN. Czy przez najbli?sze kilka lat w ka?da niedziel? w telewizji b?dzie to samo?


Wpisz komentarz

  1. 27 kwietnia 2009 11:11

    Sergiusz:

    Jest bardzo za! Niech ten program trwa jeszcze te 3 edycje! ^^

Podobne posty:

/* */?>