www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Taniec z gwiazdami: Torbicka zamiast Tyszkiewicz!?

Zgrzyty w sk?adzie jurorskim przyczyni?y si? do radykalnych zmian!

Oj podzia?o si?! Piotr Gali?ski, który w tej edycji Ta?ca z gwiazdami jest wyj?tkowo niemi?y dla niektórych uczestników, narazi? si? tak?e swojej kole?ance z jury Beacie Tyszkiewicz. Tak bardzo zalaz? jej za pazur, ?e szykuje si? zmiana.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>