www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Taniec z gwiazdami: Oceana zrezygnowa?a z show!

?zawe po?egnanie gwiazdy z programem.

Nie ma, co ukrywa?, to by?a decyzja, na któr? czeka?o wiele osób. Cho? Oceana by?a faworytk? aktualnej edycji, gdy  potwierdzi?a fakt swojej ci??y, fani obawiali si? o bezpiecze?stwo jej nienarodzonego dziecka. Zw?aszcza, gdy ostatnio pojawi?y si? doniesienia, ?e Oceana zemdla?a na jednej z prób.

Oceana potwierdza: Jestem w ci??y – foto!

WYNIK SONDY: Ci??arna Oceana nie powinna ta?czy??

Oceana w ci??y, ta?czy dalej!

Taniec z gwiazdami: Ci??arna Oceana zemdla?a na próbie!


Gwiazda w ko?cu podj??a decyzj? o odej?ciu z show.

“Nienawidz? mówi? do widzenia, ale przysz?a taka chwila. To by? dla mnie fantastyczny czas, chc? podzi?kowa? wszystkim, za to, ?e mog?am poczu? si? tak wspaniale! My?l?, ?e ka?da mama zrozumie, ?e musz? teraz zwolni? tempo i zaj?? si? moim malutkim, nienarodzonym dzieckiem!” – powiedzia?a na po?egnanie zalewaj?c si? potokiem ?ez.

Oceana_Juszkiewicz_Przemys?aw

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>