www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Taniec z gwiazdami: Grucha?a wstydzi si? udzia?u w show!

A wydawa? by si? mog?o, ?e do tego programu pcha si? wiele gwiazd.

To przecie? furtka do wielkiej kariery dla niejednej znanej osoby. ?wietnymi przyk?adami s? Kasia Cichopek czy Anna Mucha, których kariery po udziale w programie nabra?y b?yskawicznego tempa i rumianych barw.

Ale nie wszystkie gwiazdy s? dumne z tego, ?e ta?czy?y na parkiecie TZG. Do nich w?a?nie nale?y florecistka Sylwia Grucha?a, która ta?czy?a w siódmej edycji z Rafa?em Maserakiem. Para odpad?a nieoczekiwanie w trzecim odcinku show, co by?o okrzykni?te mianem pora?ki Maseraka.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>