www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Taniec z gwiazdami” bez Ksi??kiewicz!!!

Pech, zrz?dzenie losu. Weronik dozna?a kontuzji i musia?a zrezygnowa? z dalszego uczestnictwa w 9. edycji „Ta?ca z gwiazdami”.

Z uwagi na stan zdrowia Weronika Ksi??kiewicz niestety opuszcza show. Rafa? Maserak równie? nie jest tym faktem, prawdopodobnie zachwycony. By?aby to wspania?a okazja do wykazania si? z umiej?tno?ci nauczania i reklama dla jego nowo za?o?onej szkó?ki ta?ca.S? w ?yciu chwile, kiedy los planuje za nas. W moim ?yciu taka chwila w?a?nie nadesz?a, w zwi?zku z tym musz? zrezygnowa? z udzia?u w programie – powiedzia?a Weronika tu? po rezygnacji ( Fakt ) Od nast?pnego odcinka w zmaganiach b?dzie uczestniczy? ju? tylko 11 par.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>