www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tania Jola?

A nigdy w ?yciu!

Jola Rutowicz zaczyna robi? swoj? „karier?”. Niestety, zamiast potulnie godzi? si? na ni?sze stawki próbuje udowodni?, ?e jest gwiazd?. Ró?owa Landrynka dosta?a ostatnio dwie propozycje – jedna dotyczy udzia?u w „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”, druga zak?ada wyst?py w „Ta?cu z gwiazdami”. Nazwy mo?e i s? gwiazdorskie, ale jako? nie zauwa?yli?my, ?eby przez dwie ostatnie edycje pojawia?y si? tam prawdziwe gwiazdy… Ale jak to mówi? „na bezrybiu i rak ryba”.

Jola potwierdza te informacje zwierzaj?c si? Super Expressowi:
„Tak, dosta?am propozycj? od „Ta?ca z gwiazdami”, ale te? i do „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”. Rozmowy si? nadal tocz?. Ja nie wiem, czy wyst?pi?, bo nie jestem przygotowana do tego fizycznie. Ale za 5 tys. w ?yciu bym nie wyst?pi?a. To za ma?o.”

5 tys. z? miesi?cznie to ma?o za tak? „prac?”? Niektórzy maj? chyba zawy?one poczucie w?asnej warto?ci. Szczerze mówi?c to jeste?my za tym, aby TVN wzi?? Jol?, w przeciwnym razie to my b?dziemy ?o?y? na jej „utrzymanie”.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>