www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Taneczne ambicje Anny Nowak-Ibisz

Jak?e odmienna od Krzysztofa Ibisza jest jego ?ona

Dla wielu sporym zaskoczeniem by?a nowina, ?e ?ona prezentera Krzysztofa Ibisza, Anna Nowak-Ibisz we?mie udzia? w aktualnej edycji „Ta?ca z gwiazdami”. Do tej pory ma?o znana w naszym kraju aktorka a do tego w trakcie bolesnego rozwodu z Ibiszem …

Ale wida? Anna ma silny charakter, cho? przy tym nie ma parcia na szk?o, – jak to czasem jej jeszcze aktualny m?? i mimo wszystko zdecydowa?a si? na udzia? w programie, ale nie my?li o zwyci?stwie

Chcia?abym dotrwa? do trzeciego odcinka, a potem mog? ju? tylko kibicowa? pozosta?ym parom przed telewizorem – ?mieje si? gwiazda (Se)

My liczymy, ?e b?dziemy j? mogli ogl?da? znacznie d?u?ej, ale to ju? pozostawiamy w waszych r?kach.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>