www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ta?cz?cy Piotr Zelt – G?ogowska wycisn??a go, jak cytrynk?!

O dziwo, aktor Piotr Zelt do?? d?ugo utrzyma? si? w Ta?cu z gwiazdami. Zobaczcie, jak radzi? sobie na parkiecie tanecznym i nie tylko …

W X edycji programu Zelt by?, bo ju? nie jest, jedn? z tych lubianych gwiazd. Publiczno??, do tego stopnia przymyka?a oko, na jego taneczne b??dy, ?e dotar?, a? do 5 odcinka programu.

G?ogowska_Anna_Zelt_Piotr

G?ogowska_Anna_Zelt_Piotr


By? mo?e to zas?uga partnerki Anny G?ogowskiej, która serce do ta?ca ma, a dla Piotra lito?ci chyba nie mia?a, bo zawsze przygotowywa?a go perfekcyjnie – za ka?dym razem gdy ko?czy? wyst?p na ?ywo oblewa? si? siódmymi potami. Op?aci?o, si?! A? 5 odcinków Ta?ca z gwiazdami ma na swoim koncie …

>>>

1 2 3 4 5 6 7 8

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>