www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ta?cz?cy detektyw? To dzia?o si? naprawd?!

Ma?o kto przypuszcza?, ?e aktor serialu detektywistycznego Maciej Friedek dotrze w ta?cu tak daleko.

Ta?cz?cy detektyw? Dlaczego nie! Maciej Friedek, którego znamy ze szklanego ekranu, jako detektywa uganiaj?cego si? za przest?pcami i rozwi?zuj?cego tajemnicze zagadki, na parkiecie Ta?ca z gwiazdami radzi? sobie ca?kiem nie?le! I mo?e jego historia z tym programem nie musia?aby si? ko?czy? tak wcze?nie, bo w szóstym odcinku, gdyby nie zabrak?o mu ciut wi?cej poparcia telewidzów.

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>