www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tak wygl?da zapowied? katastrofy na gali ?wiry 2009?!

Zapomnijcie o tym, ?e Jola Rutowicz wyjedzie na sta?e z Polski …

Dzisiejszy SE przytacza wpis Joli z jej blogu internetowego …przeczytajcie, ale zanim to zrobicie usi?d?cie sobie wygodnie …

Mi?o mi og?osi? a tym samym sprawi? ma?y prezent ?wi?teczny wszystkim Fanom, i? Jolanta jest ju? w Polsce!!! Doskonale zdajemy sobie spraw?, ?e wi?ksza wi?kszo?? osób, które czyta t? informacje jest w siódmym niebie!

Bezcenne by?oby zobaczy? g?upie miny osób, które ?wi?towa?y wyjazd Jolanty k?ami?c przy tym, ?e ju? do Polski nie wróci. Powrót Jolanty wi??e si? z tym, i? znów na salonach b?dzie si? wiele dzia?o!

Ju? 18 kwietnia Jolanta b?dzie GWIAZD? Gali „?wiry 2009″ w D?browie Górniczej zapraszamy wszystkich zainteresowanych”

Bior?c uwag? form? wypowiedzi Joli, (mi, zdajemy sobie spraw?,) trudno okre?li?, czy wypowiada si? we w?asnym imieniu czy te? jakiej? wi?kszej organizacji, na przyk?ad swoich zapalonych fanów.

„I? Jolanta”, „wyjazd Jolanty”, „powrót Jolanty”, „Jolanta b?dzie gwiazd?” ….no có? zainteresowanych gal? ?wiry 2009 zapewne jest i b?dzie wielu, ale czy z powodu JOLANTY?

Miejmy tylko nadziej?, ?e na gali WIELKA GWIAZDA JOLANTA nie b?dzie si? zachowywa?, jak podczas wizyty w programie Micha?a Figurskiego … ?enuj?co i pretensjonalnie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>