www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tak, b?dzie wygl?da? ?lub Agnieszki W?odarczyk!?

Aktorka w ko?cu o konkretach!

Prasowych rozsta? i powrotów w zwi?zku aktorki Agnieszki W?odarczyk z d?ugoletnim partnerem Jakubem Si?ko, by?o ju? wiele.

Tylko teraz Agnieszka odwa?y?a si? powiedzie? w rozmowie z Super Expressem, co my?li o ?lubie, ma??e?stwie i … przes?dach.

Nie jestem tradycjonalistk?. A poza tym jest tyle rozwodów w Polsce, ?e to troch? odstrasza przed ?lubem. Je?li ju? si? zdecyduj?, to na pewno prasa nie zobaczy mnie w bia?ej sukience. Nie spieszy mi si? do hucznej uroczysto?ci, ale raczej kameralnego ?lubu w gronie najbli?szych

W?odarczyk_Agnieszka

Je?li kto? my?li, ?e to s?owa rzucane na wiatr, a naprawd? Agnieszce towarzyszy pech, bo ju? kiedy? za?o?y?a sukni? ?lubn?, ten si? myli.

Nie wiedzia?am o przes?dzie, ?e nie zak?ada si? ?lubnej sukni przed swoim ?lubem, widocznie skoro j? za?o?y?am, to ?lub nie jest mi pisany. Ale ja nie jestem przes?dna. Urodzi?am si? 13. dnia miesi?ca!

W?odarczyk_Agnieszka

Skoro, Agnieszka tak butnie zaznacza, ?e nawet, je?li dojdzie do ?lubu w sukni ?lubnej jej nie zobaczymy, mamy dla was jedyn? okazj? – zapraszamy do galerii Agnieszki W?odarczyk w sukni ?lubnej (na planie serialu Pierwsza mi?o??)

>>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>