www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tajemnica zwi?zków Sylwii Gliwy!

Sylwia nie zawsze by?a rozchwytywan? gwiazd?.

Kiedy? telefon Gliwy milcza?. Ma?o, kto chcia? podejmowa? z ni? wspó?prac?. Nie zda?y si? nawet ogromne ambicje zawodowe. Czemu tak si? dzia?o?

Gliwa_Sylwia

Ci?gle by?a rozdra?niona, niemi?a, k?ótliwa. Ale trudno jej si? dziwi?. Wi?za?a si? z niew?a?ciwymi facetami, a potem prze?ywa?a ka?d? sercow? pora?k?. Jej zwi?zki by?y trudne i frustruj?ce – czytamy donos anonima w Fakcie.

>>>

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

  1. 23 października 2009 13:49

    prawda:

    Kochana wzie?a? si? za harcerzyka, to nie rób si? na stare pud?o. Pani troch? mniej tapety, bo wygladasz, jak jego matka i to jeszcze z domu publicznego z ta czerwon? szmink?.

Podobne posty:

/* */?>