www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tabloid postawi? Dodzie urodzinowego tarota!

Super Express pierwszy pod??y? z prezentem z okazji 26-tych urodzin gwiazdy.

Bior?c pod uwag? ostatnie sporne kwestie tabloidu z Doda w s?dzie, przyznacie, ?e to mi?y gest.

ZOBACZ KONIECZNIE: Afera majtkowa: Doda musi zap?aci? tabloidowi!


Oto, co wró?ka, Gabi na pro?b? Super Expressu, wywró?y?a samozwa?czej królowej polskiego popu.

Jest Wodnikiem i numerologiczn? 3. Ta para jest niesamowita. To komplet szale?stwa. Wodnik to znak kontrowersyjny, a trójka jest niezale?na, artystyczna. Ona jest skandalistk?, ale nie lubi si? t?umaczy? z tego, co robi. Jednocze?nie jest bardzo rodzinna. Ma wielu przyjació?, jest im wierna, ale je?li j? zdradz?, trudno b?dzie im odzyska? jej zaufanie […]

zobacz: Doda zbada sobie mózg!

Prze?om w jej ?yciu b?dzie mi?dzy 32. a 34. rokiem ?ycia. To b?dzie wielka zmiana. Doda nie lubi rutyny w zwi?zkach, dlatego nie zawsze ma w nich szcz??cie. By? mo?e w tym roku b?dzie chcia?a ma??e?stwa i do pa?dziernika jest to ?wietny okres na legalizacj? zwi?zku.

zobacz: Doda musi zapomnie? o ?lubie z Nergalem!?

Co wi?cej, zawsze b?dzie j? otacza?a gotówka, ale jednocze?nie lubi j? wydawa?. Lubi robi? prezenty swoim bliskim […] Od pa?dziernika tego roku do wrze?nia 2011 r. Doda powinna si? wyciszy?. Musi wystrzega? si? w nadmiarze wszelkich u?ywek i by? ostro?na w rzeczach dla niej destrukcyjnych.

Czy Dodzie spodoba si? ten prezent urodzinowy?

zobacz: Doda: Beze mnie ?wiat by?by niczym!!!

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_DorotaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>