związek

Pazura i Zaj?c maj? córk?!!!

Czarek i Edyta zostali szcz??liwymi rodzicami. Jak wielka by?a rado?? Czarka z przyj?cia na ?wiat ju? drugiej córki? No, to troch? zaskakuj?ce w ?wietle dotychczasowych wydarze? ...

Czytaj więcej…


Kret i M?ynarska znowu razem!?

Agata i Jarek wygl?daj? na zakochanych. Czy?by spróbowali wej?? znowu razem do tej samej rzeki ...???

Czytaj więcej…

Madonna i Guy Ritchie wróc? do siebie?

Adoptowana niedawno córka Madonny urzek?a Guya... I to na tyle, ?e ten przebywa z Madonn? i dzie?mi prawie 24 godziny na dob?.

Czytaj więcej…

Farrell zostawi? Bachled?-Curu????

Czy?by zwi?zek Alicji z Colinem, to by? tylko jednym z jego krótkich i burzliwych romansów? A przecie? Ala ju? przedstawi?a go swoim rodzicom ...

Czytaj więcej…

Faceci Kasi Skrzyneckiej!

Jak wygl?da aktualna Miłość, od niedawna m?? Kasi Skrzyneckiej, wszyscy wiemy. To przystojny mistrz fitnessu, Marcin ?opucki. Ale czy wiecie kim byli jej byli partnerzy? Je?li nie zapraszamy do galerii!

Czytaj więcej…

Marilyn Manson kompletnie zwariowa??

Poci?? sobie twarz ?yletk? i... opowiedzia? o tym ?wiatu.

Czytaj więcej…

Wojewódzki ma s?abo?? do Much!

A zw?aszcza do jednej, która to dzi?ki jego protekcji otrzymuje propozycje od TVN.

Czytaj więcej…

WYNIK SONDY: W?tpliwa popularno?? Dody!?

Doda to gwiazda, o której du?o si? mówi, pisze, obserwuje stylistyczne posuni?cia i prywatne zawieruchy w zwi?zkach. Ale okazuje si?, ?e to spore zainteresowanie ró?ow? królow? polskiego popu nie przek?ada si? na powa?ne traktowanie artystki ...

Czytaj więcej…

Kammel i Niezgoda zamieszkaj? razem!

Wszyscy s?dzili, ?e afera, w któr? byli uwik?ani zniszczy?a ich zwi?zek. A oni nie tylko nadal s? razem, nawet wi?cej - przechodz? na wy?szy etap swojego zwi?zku ...

Czytaj więcej…

Herbu? lubi facetów z k(l)as?

Tancerka przyzna?a w wywiadzie, ?e podstawow? cech? idealnego m??czyzny jest zaradno??. A wi??e si? ona z … zarabianiem pieni?dzy.

Czytaj więcej…

Popielewicz ukrywa ch?opaka!

Agnieszka boi si?, ?e która? z kole?anek sprz?tnie jej now? Miłość sprzed nosa, czy mo?e nie chce zapesza? nowego zwi?zku?

Czytaj więcej…

Koterski ma now? dziewczyn?!!!

Micha? jeszcze nieca?y miesi?c temu paradowa? w towarzystwie aktorki Moniki Gogoli?skiej. Jednak Misiek zmiennym jest, dlatego wymieni? urokliwego rudzielca na nowszy model. Czy lepszy? Sami oce?cie ...

Czytaj więcej…