związek

Boczarska zachwycona Wi?ckiewiczem!

Udzia? Magdaleny Boczarskiej w filmie Ró?yczka u boku Roberta Wi?ckiewicza i Andrzeja Seweryna, zaowocowa? bardzo ciekawymi wnioskami u aktorki.

Czytaj więcej…


Cyprya?ski pokaza? dziewczyn?!

Przemek jest zakochany i bardzo szcz??liwy. Kasia jest ?wietn?, m?dr? dziewczyn?, tak?, o jakiej zawsze marzy?. Naprawd? mi?o teraz na niego popatrze?.

Czytaj więcej…

Narzeczony Dody zrobi doktorat z historii!?

Adam Darski, ukochany Doroty Rabczewskiej zadba? o swoje wykszta?cenie.

Czytaj więcej…

Porzucona Weronika Ksi??kiewicz!?

Wygl?da na to, ?e tym razem aktorka zosta?a sama. Jak sobie poradzi z opiek? i wychowaniem ma?ego synka Borysa?

Czytaj więcej…

Górniak ?a?uje, ?e si? rozwiod?a!?

Przecie? sama chcia?a formalnego rozstania z m??em Darkiem Krup?. Co takiego si? sta?o, ?e teraz prze?ywa rozwód?

Czytaj więcej…

Aneta Piotrowska nie jest m??atk?!?

Czy?by tancerka jednak ci?gle by?a samotna!? Rozstanie z Mroczkiem zrazi?o j? do m??czyzn?

Czytaj więcej…

K?ótnia u Koroniewskiej i Dowbora!

Podobno Maciek jest bardzo zadowolony z metamorfozy swojej ukochanej Joasi. Koroniewska przecie zmieni?a si? ostatnio  w seksown?, zmys?ow? blondynk?. Ale zadowolony Maciej Dowbor, wcale nie oznacza pozbawiony m?skich przywar.

Czytaj więcej…

Hakiel chorobliwie zazdrosny o Cichopek!?

Có? to za s?odka Miłość! Kochamy si?! Kochamy! Jeszcze niedawno, jakby ka?dym swoim publicznym pojawieniem chcieli powiedzie? ca?emu ?wiatu! Czy po romantycznych uniesieniach przysz?a pora na codzienno?? i monotoni?!? Nie, nie. Chodzi o innego faceta.

Czytaj więcej…

Nowy facet Marii Wiktorii Wa??sy!?

Córka by?ego prezydenta ju? bardzo d?ugo nie by?a na ?adnej oficjalnej imprezie z m??czyzn? u swego boku. Czy ten szatyn jest kim? wa?nym dla Marysi? Mo?e w ko?cu przyjació?ka Edyty Herbu? znalaz?a prawdziw? Miłość?

Czytaj więcej…

Chyra: Uciekam od kobiet zach?annych!

Czy Andrzej Chyra mówi? o Magdalenie Cieleckiej?

Czytaj więcej…

Olszówka i Machalica, stara Miłość nie rdzewieje!?

Kiedy? byli nieroz??czni, potem si? rozstali, a teraz znowu bryluj? razem na salonach. Czy Edyta i Piotr dali sobie jeszcze jedn? szans??

Czytaj więcej…

Gliwa z ch?opakiem na salonach!

Sylwia znowu pokaza?a si? ze swoim ukochanym, m?odszym partnerem, modelem Szymonem Paneckim.

Czytaj więcej…