Ziębice

Górniak na cmentarzu?

Co nasza diva, Edyta Górniak mogła robić w tak odludnym i smutnym miejscu, jakim jest cmentarz?

Czytaj więcej…