Tatiana Mindewicz-Paucz

Anna Nowak-Ibisz próbuje rozwija? swoj? karier?

Zatrudni?a sobie nawet menad?erk?, Tatian? Mindewicz-Paucz, której podopieczn? jest mi?dzy innymi Kasia Cichopek.

Czytaj więcej…