Syryjka

Borys Szyc ma now? dziewczyn?!

Jeszcze niedawno podejrzewano, ?e Borys jednak wróci do swojej by?ej Anny Barei, matki swojego dziecka. W ?wietle najnowszych doniesie? wygl?da na to, ?e ani mu w g?owie powrót do dawnej mi?o?ci ...

Czytaj więcej…