sympatia

Pietrucha: Wyci?ga?am j?zyk koniowi!

Praca na planie serialu Blondynka by?a dla m?odej aktorki, Julii Pietruchy nowym do?wiadczeniem.

Czytaj więcej…


WYNIK SONDY: Ostra rywalizacja Muchy i Rusin!

Któr? gwiazd? lubicie bardziej?

Czytaj więcej…

WYNIK SONDY: Wielka pora?ka Edyty Zaj?c-Pazury!

Weronice Marczuk nie zaszkodzi?a nawet afera finansowa.

Czytaj więcej…

WYNIK SONDY: Candy Girl nie ma szans na karier?!?

Bardzo s?abo ocenili?cie t? wschodz?c? gwiazd?.

Czytaj więcej…

Ca?a prawda o Karolaku!

Aktor nie przebieraj?c w s?owach wzniós? si? ponad przechwa?ki i typowe dla gwiazd owijanie w bawe?n?.

Czytaj więcej…

Stachura gra kochank?, a wstydzi si? ca?owa?!

Bo?ena Stachura ma nie lada k?opot.

Czytaj więcej…

Z?ote my?li Violki z BrzydUli!

Ma?gorzata Socha lepsza od Julii Kami?skiej!?

Czytaj więcej…

Kto powinien by? wygra? ostatni? edycj? „Ta?ca z Gwiazdami”?

Coraz wi?cej osób twierdzi, ?e kryszta?owa kula nale?a?a si? Nataszy.

Czytaj więcej…

WYNIK SONDY: Kinga Rusin lepsza od Hani Lis?

Nieciekawe wie?ci dla obecnej ?ony Tomasz Lisa.

Czytaj więcej…

Pora?ka Nataszy Urba?skiej – zobacz taneczne kreacje gwiazdy!

Natasza Urba?ska od pierwszego odcinka show by?a "pewniakiem" fina?u. Tak naprawd?, ju? od pocz?tku by?o jasne, ?e walka o Kryszta?ow? Kul? i luksusowego mercedesa odb?dzie si? pomi?dzy ni? i Ann? Much?.

Czytaj więcej…

Czy Natasza Urba?ska wygra „Taniec z gwiazdami”?

Trenowa?am gimnastyk? artystyczn? przez 10 lat. Przeciwnicy Urba?skiej dr?yjcie!

Czytaj więcej…

Majdan liczy na fina? „Ta?ca z gwiazdami”!!!

Radek chce powtórzy? sukces Mariusza Pudzianowskiego. Czy uda mu si?!?

Czytaj więcej…

Strona 2 z 41234