romans

Karolak zatrudni Boczarsk?!?

Tak sugeruje jego znajomy. Tomek, który w?a?nie próbuje stworzy? w?asny teatr, szuka wsparcia m?odych i zdolnych aktorek. Je?eli wszystko pójdzie po jego my?li, ju? nied?ugo sprawdzi si? w roli kierownika.

Czytaj więcej…


Górniak ?a?uje, ?e si? rozwiod?a!?

Przecie? sama chcia?a formalnego rozstania z m??em Darkiem Krup?. Co takiego si? sta?o, ?e teraz prze?ywa rozwód?

Czytaj więcej…

Aneta Piotrowska nie jest m??atk?!?

Czy?by tancerka jednak ci?gle by?a samotna!? Rozstanie z Mroczkiem zrazi?o j? do m??czyzn?

Czytaj więcej…

Piotrowska mówi, ?e nie ma romansu!

Nie mia?a i mie? nie b?dzie! Tak bardzo bole?nie do?wiadczy?o j? rozstanie z Mroczkiem?

Czytaj więcej…

Rosati została gwiazdą

Gwiazdą tygodnia. O Weronice znowu zrobiło się głośno. I wcale nie za sprawą roli, bardzo nowoczesnej Dagmary w serialu Majka.

Czytaj więcej…

Janachowska kokietuje Salet?!?

No pi?knie! Ostatnie plotki mówi?y o tym, ?e narzeczona Przemka Salety, Katarzyna Wolska jest zazdrosna o jego taneczn? partnerk? Izabel? Janachowsk?.

Czytaj więcej…

Re?yser zdradza ?on? z córk? Frycza!?

M?? Ilony Ostrowskiej, re?yser Jacek Borcuch wyprowadzi? si? z domu. Co wspólnego z t? sytuacj? ma Olga Frycz, córka Jana Frycza?

Czytaj więcej…

Ilona Felicja?ska we?mie rozwód!?

Dla modelki i prezesowej fundacji Niezapominajka nadesz?y trudne chwile.

Czytaj więcej…

Weronika Rosati idzie do s?du!

By? mo?e ju? nied?ugo zacznie si? wielkie pranie.

Czytaj więcej…

Fatalny w skutkach b??d Weroniki Rosati!?

Aktorka nie wytrzyma?a napi?cia i powiedzia?a, co s?dzi na temat ksi??ki Andrzeja ?u?awskiego, z którym przypisywano jej dwa lata temu romans.

Czytaj więcej…

Żuławski wulgarnie o Weronice Rosati!?

Reżyser Andrzej Żuławski w bardzo niecenzuralnych słowach opisuje swoją kochankę.

Czytaj więcej…

Górniak zrezygnowa?a z pracy, przez Karolaka!?

Edyta Górniak mia?a zasiada? w fotelu jurorki show "Tylko nas dwoje". Ostatecznie wycofa?a si?. I wcale nie przez Dod?.

Czytaj więcej…