rodzina

Wieczorkowski czeka na narodziny dziecka!

Wszyscy si? zastanawiaj?, czy temperamentny Janek zmieni si? po narodzinach dziecka ...

Czytaj więcej…


Ma??e?ski kryzys Figury to fikcja?!

Aktorka Katarzyna Figura podobno wcale nie rozsta?a si? z m??em. W Dzie? Dobry TVN wyzna?a, ?e...

Czytaj więcej…

Dzieci najwa?niejsze dla Brodzik!

Joasia reprezentuje nieliczn? grup? polskich aktorek ...

Czytaj więcej…

Kozidrak sko?czy?a 49 lat!

Je?li Beata b?dzie tak dalej trzyma? form?, za 10 lat b?dzie wygl?da? na dzisiejsze 49 ...

Czytaj więcej…

Rusin k?óci?a si? z bratem o spadek?!

Sama wiadomo??, o tym, ?e Kinga ma brata jest do??  zaskakuj?ca, a co dopiero powody, tego, ?e nie utrzymuj? ze sob? kontaktu.

Czytaj więcej…

Czemu Kammel nie odwiedza matki?!

Ale mama Tomka pewnie nie narzeka na brak go?ci, bo cz?sto odwiedza j? prasa bulwarowa. Mo?e Tomkowi w?a?nie o to chodzi?

Czytaj więcej…

Druga twarz Weroniki Rosati!

M?oda aktorka nie jest tylko urocz?, ?adn? dziewczyn?, która czasem sprawia wra?enie zagubionej. Weronika ma swoje drugie, mocne "ja" ...

Czytaj więcej…

?u?awski atakuje Rosati!!!

Andrzej ?u?awski w jednym z wywiadów oczernia Weronik? Rosati i jej rodzin?! Padaj? has?a "handlara" i "eurojad" ...

Czytaj więcej…

Gardias chce mie? dziecko!

Dorota wygada?a si? w programie na ?ywo ...

Czytaj więcej…

Cichopek dla szko?? Hakielowi!?

Kasia i Marcin ju? nied?ugo zostan? rodzicami. Dla Marcina to b?dzie wielki czas próby, nie tylko w nowej roli ojca ...

Czytaj więcej…

Pazura i Zaj?c bior? ?lub 2 maja … pod ziemi?!!!??

To b?dzie wielkie wydarzenie, ale chyba tylko dla podkrakowskiego miasta Wieliczka ... Tylko czemu Czarek chce bra? ?lub z Edyt? pod ziemi? w kopalni? Wstydzi si??

Czytaj więcej…

Koroniewska pokocha?a przysz?? te?ciow??

Dziecko zmienia bardzo wiele ...

Czytaj więcej…