rodzina

Problemy Oli Kwa?niewskiej!

Córka by?ego prezydenta nie ma ?atwego ?ycia. W my?l powiedzenia, trudne jest ?ycie ksi??niczki, menad?erka Oli wylewa jej smutki ...

Czytaj więcej…


Marczuk-Pazura cierpi!?

Kolejna gwiazda, której "bliska znajoma" pobieg?a do prasy ...

Czytaj więcej…

WYNIK SONDY: Kto powinien opiekowa? si? dzieckiem Górniak i Krupy?

Pytali?my, czy po rozpadzie zwi?zku, Alanem - synem Edyty Górniak, powinna opiekowa? si? sama Edyta, czy mo?e jednak jej m?? Darek Krupa...

Czytaj więcej…

B?dzie ulica Dody!???

Dorota Rabczewska postawi?a swojemu rodzinnemu miasteczku ultimatum ...

Czytaj więcej…

Agata Rubik chce by? kur? domow??!

?ona Piotra Rubika, nie musi w ogóle pracowa? i mo?e sobie le?e? do góry brzuchem. Sk?d takie informacje i dlaczego w ogóle wychodz? na ?wiat?o dzienne?

Czytaj więcej…

Podobny do znanego dziadka?

Jak s?dzicie, czyj to mo?e by? wnuk? Podpowiemy tylko, ?e jego dziadek ju? za ?ycia jest legend? ...

Czytaj więcej…

Johnny Depp sprawi? prezent sobie i swojej

Kupi?... wysp?.

Czytaj więcej…

Kinga Rusin nie lubi by? zakochana?

Dziennikarka przyzna?a, ?e w mi?o?ci czuje si? rozdarta mi?dzy sercem, a rozumem...

Czytaj więcej…

Kolejny ?lub Olafa Lubaszenki!

Tym razem jego wybrank? jest Hanna Wawrowska, z któr? jest w zwi?zku ju? ponad dwa lata. Kiedy ten ?lub?

Czytaj więcej…

Czerkawski zosta? ojcem!?

Zreszt? nie po raz pierwszy. Mariusz tym razem doczeka? si? ...

Czytaj więcej…

Edyta Górniak odcina si? od rodziny!?

Zerwa?a kontakt z ca?? rodzin? m??a, z nim samym, a tak?e ze swoj? matk?...

Czytaj więcej…

Marek Kondrat w Rejsie II?!

Po wyst?pie w hicie "Wszyscy Jeste?my Chrystusami", aktor zapowiedzia?, ?e teraz ju? nie poci?ga go ?ycie na planie filmowym...

Czytaj więcej…