rodzina

Siostra krytykuje Górniak!

Odej?cie od m??a Darka Krupy i udzielanie gorzkich wywiadów prasie oburzy?o rodzin? gwiazdy!

Czytaj więcej…


Karolak i Ko?akowska, jednak razem!?

Spekulacji na temat zwi?zku Tomka z Viol? nie brakuje.

Czytaj więcej…

Ojca Kukulskiej czeka kolejna operacja!!!

Jaros?aw Kukulski, ojciec Natalii ju? od d?u?szego czasu zmaga si? z powa?nymi k?opotami zdrowotnymi.

Czytaj więcej…

Krupa: Nie b?d? ratowa? ma??e?stwa z Edyt?!

Chyba nikt si? ju? nie dziwi, ?e Darek chce zako?czy? ostatecznie zwi?zek z Edyt? Górniak. Ona sam ci?gle tylko si? kompromituje, a przy okazji i samego Darka.

Czytaj więcej…

Cichopek wraca do pracy! Zarobi fortun? …

W Polsacie bardzo kochaj? Kasi?. Za nieca?e trzy miesi?ce pracy zap?ac? jej 100 tysi?cy z?otych!

Czytaj więcej…

Urba?ska wygra?a z W?odarczyk!!!

Agnieszka i Natasza omijaj? si? szerokim ?ukiem ju? od dawna. Podobno cicha rywalizacja pomi?dzy tymi dwoma gwiazdami trwa od lat. Jak Nataszy uda?o si? pokona? Agnieszk??

Czytaj więcej…

Menad?erka Przybylskiej: B?dzie ?lub i b?dzie ci??a!

Pi?kna Anna Przybylska nale?y do w?skiego grona gwiazd, które maj? nieco odmienne priorytety ?yciowe od typowych gwiazdorskich lanserów.

Czytaj więcej…

PARY W OBIEKTYWIE: Martyna Kliszewska i Jakub Przebindowski!

Aktorzy, stali bywalcy salonów i pokazów mody. Prywatnie ma??e?stwo i rodzice 5 - letniej córki Mai. Zobacz ich fotki!

Czytaj więcej…

Rozstanie Kayah i Karpiel-Bu?ecki, kolejne spekulacje!?

Po rozpadzie zwi?zku Katarzyny Szczot i Sebastiana Karpiel-Bu?ecki, nasta?a fala podejrze?, czemu tak zgrana para musia?a zako?czy? swój zwi?zek. Najpierw pada?y podejrzenia o kwesti? ?lubu, który mia? poró?ni? zakochanych. Teraz pojawi?y si? nowe newsy ...

Czytaj więcej…

Kupicha t?skni za rodzin?!

Nic dziwnego, jego zespó? je?dzi po ca?ej Polsce próbuj?c zach?ci? ludzi do kupowania biletów na ich koncerty.

Czytaj więcej…

Ko?uchowska na wakacjach!!!

W tym sezonie nie spotkacie jej na ?adnej imprezie wakacyjnej ...

Czytaj więcej…

Liszowska porzuca showbiznes!?

Tak twierdzi tygodnik "?wiat i ludzie". Jeszcze niedawno aktorka podkre?la?a, ?e chce bra? udzia? w nowych produkcjach i rozwija? si? wokalnie. Co j? tak zmieni?o?

Czytaj więcej…