przypadek

W?growska i Rutowicz-ten sam gust!?

Ten news powinien mie? raczej tytu? "Z?ych wspomnie? czar"...

Czytaj więcej…


Chcesz porozmawia? z Bradem Pittem?

Najpierw podpisz "umow?" dotycz?c? tego, jak wywiad ma by? przeprowadzony!

Czytaj więcej…