praca

Kasia Sowi?ska jest bez pracy!?

Dziwnym zbiegiem okoliczno?ci, spadek popularno?ci Kasi Sowi?skiej nast?pi? w momencie pojawienia si? informacji, ?e to ona przyczyni?a si? do rozpadu zwi?zku Edyty Górniak. Czy teraz Sowi?ska s?ono p?aci za takie przekonanie?

Czytaj więcej…


Agnieszka W?odarczyk straci?a prac?

Zosta?a usuni?ta z obsady "Plebanii". Widzów serialu po wakacjach czekaj? du?e niespodzianki.

Czytaj więcej…

Samoj?owicz wejdzie do TVN!?

Prawdopodobnie stacja jest zainteresowana zatrudnieniem Laury, ale nie wiadomo ci?gle co mia?aby robi?. Czy w takim razie to nie Laura szuka swojej szansy w popularnej stacji?

Czytaj więcej…

Palmer zast?pi Kammela!?

Taka okazja mo?e si? ju? nie powtórzy? w karierze Samuela! Tylko, jak on sobie poradzi w roli prezentera, skoro nie ma ?adnego do?wiadczenia? Jak wida? kryteria przyj?cia do pracy by? mocno poluzowane ...

Czytaj więcej…

Lis zarobi? dla TVP, 22 miliony!!!

A ile dla siebie? No, wynik wcale nie jest najgorszy ...

Czytaj więcej…

?ebrowski stara si? o dziecko!?

Micha? mo?e mie? teraz pewien problem ze snem. I pomy?le?, ?e aktor dopiero rozpocz?? prac? nad powi?kszeniem rodziny...

Czytaj więcej…

Kammel b?dzie wyk?ada?!?

Wszystko wskazuje na to, ?e ju? nied?ugo Tomasz Kammel b?dzie móg? si? zalicza? do grona wyk?adowców na jednej z krakowskich uczelni. Ale to nie koniec rewelacji ...

Czytaj więcej…

Arciuch i Kasprzykowski maj? syna!

Bartek i Tamara zamkn?li za sob? pewien rozdzia? ?ycia. On po rozwodzie, ona jeszcze w trakcie, ale ju? s? szcz??liwymi rodzicami syna Micha?a. Tamara w?a?nie urodzi?a!

Czytaj więcej…

Liszowska nie b?dzie ?y?a tylko o sa?acie!!!

Kolejne potwierdzenia Liszowskiej, ?e nie zamierza si? wcale odchudza?! Czy ona naprawd? ma gdzie? swoj? dalsz? karier?!?

Czytaj więcej…

Agata Rubik chce by? kur? domow??!

?ona Piotra Rubika, nie musi w ogóle pracowa? i mo?e sobie le?e? do góry brzuchem. Sk?d takie informacje i dlaczego w ogóle wychodz? na ?wiat?o dzienne?

Czytaj więcej…

Ksi??kiewicz ju? zdrowa!

Weronika nie chce wraca? do choroby i rozmów o operacji kr?gos?upa. Jakie s? teraz jej plany?

Czytaj więcej…

Bolesny trend po?ród gwiazd …

Oczy bol? od patrzenia, na takie podarte, lu?ne, wisz?ce "gacie" ...

Czytaj więcej…