praca

W?odarczyk ma tyle kasy, ?e nie musi pracowa?!

Ci??ka praca pop?aca!? To zale?y - znajd? si? tacy, którzy powiedz?, ?e aktorstwo to najl?ejszy zawód ?wiata.

Czytaj więcej…


Dereszowska i Grabowski k?óc? si? o dziecko!

Ona chce jeszcze jedno, ona ma ju? ich troje.

Czytaj więcej…

Saleta z?o?y? obietnic?! Czy jej dotrzyma?

To ju? kolejne do?wiadczenie boksera z telewizyjnym show. Poprzednio ta?czy? na lodzie. Teraz przysz?a pora na taneczny parkiet i dlatego Przemek Saleta sk?ada obietnic?. Jak??

Czytaj więcej…

Odmieniona Aleksandra Wo?niak – foto!

Aktorka dosta?a now? prac? w Polsat Cafe. Nic dziwnego, ?e na prezentacji nowej ramówki stacji pojawi?a si? w wyra?nie odmienionym stylu i nowym uczesaniu.

Czytaj więcej…

Rosati nie chce si? rozebra? – nici z kariery?

M?oda Weronika Rosati ci?gle nie mo?e trafi? na swoj? ?yciow? rol?, tak?, która da?aby jej wielk? ?wiatow? s?aw?. Dlaczego ma takiego pecha?

Czytaj więcej…

Zwyczajne dylematy Anny Dereszowskiej!

Po urodzeniu dziecka, aktorce jest coraz trudniej.

Czytaj więcej…

Adamczyk nie o?eni si? z Czartorysk?!?

?lub Piotra Adamczyka i Anny Czartoryskiej wedle plotek mia? si? odby? ju? wiosn? tego roku. Ale si? nie odb?dzie. Czemu Piotr nie chce si? ?eni? z Ani??

Czytaj więcej…

Nie chc? Kayah w Polsacie!

Gwiazda z?o?y?a swoj? ofert? stacji telewizyjnej - mia?aby zast?pi? w jury Tylko nas dwoje Edyt? Górniak, któr? trudno zwabi? produkcji do show.

Czytaj więcej…

Pietrucha: Wyci?ga?am j?zyk koniowi!

Praca na planie serialu Blondynka by?a dla m?odej aktorki, Julii Pietruchy nowym do?wiadczeniem.

Czytaj więcej…

Robert Janowski wylecia? z pracy!

Trudno uwierzy?, ?e w?a?nie z TAKIEGO powodu!

Czytaj więcej…

?apicki zalatwi? prac? m?odej ?onie!?

Kamila ?apicka jest recenzentem teatralnym w miesi?czniku PANI.

Czytaj więcej…

Ksi??kiewicz nie wróci do pracy!?

Aktorka w ogóle nie my?li o karierze.

Czytaj więcej…