mikrofon

W?growska kupi?a mikrofon za 50 tysi?cy!

Sk?d pomys? inwestycji na tak poka?n? sumk??

Czytaj więcej…


Tego jeszcze nie by?o! Ibisz b?dzie ?piewa?!!!

Jak kobieta pracuj?ca, ?adnej pracy si? nie boj? .. ale my si? boimy, my!!!

Czytaj więcej…

Dykiel o Ibiszu: Ale dyrdymoli!

Jeste?my pi?kni, zdolni  i wspaniali! Tak w?a?nie - ostatni odcinek programu „Jak oni ?piewaj?” ocieka? s?odycz?, od której klei?y si? ekrany telewizorów.

Czytaj więcej…