Leona Lewis

Oprah Winfrey pupilkiem PETA?

Dosta?a wyró?nienie przy okazji wr?czania nagrody "Cz?owieka roku 2008" Leonie Lewis. Za co? usmagazine

Czytaj więcej…


Leona Lewis zdystansowa?a si? do telewizji?

O?wiadczy?a, ?e nie we?mie udzia?u w ?adnym z tanecznych show.

celebritynewsflash

Czytaj więcej…

Leona Lewis nie spieszy si? z ma??e?stwem.

I dobrze, ma jeszcze czas!

Czytaj więcej…

Leona Lewis nieco…

Nieprzytomna? To musia?a by? d?uga noc... Ale mi?o wiedzie?, ?e gwiazdki te? ?le wygl?daj? po kilku g??bszych.

Czytaj więcej…

Leona Lewis jest normalna?

Bardzo nam się spodobała!

Czytaj więcej…