Lech Kaczyński

Koncert w ho?dzie ofiarom katastrofy w Smole?sku-galeria!

W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie, odby? si? koncert, w którym udzia? wzi?li politycy i arty?ci. Pojawi?a si? tak?e córka zmar?ych Lecha i Marii Kaczy?skich, Marta Kaczy?ska wraz z m??em.

Czytaj więcej…


Taniec z gwiazdami: Niedzielny odcinek odwo?any!

Szósty odcinek tanecznego show zosta? odwo?any po raz drugi.

Czytaj więcej…

Doda z?o?y?a kondolencje rodzinom ofiar!

Dorota Rabczewska jeszcze w sobot? 10 kwietnia w godzinach popo?udniowych zamie?ci?a na swojej stronie wpis z kondolencjami.

Czytaj więcej…

KATASTROFA W SMOLE?SKU: ZOBACZ, JAK POLACY ?EGNAJ? PREZYDENTA!

Od chwili pojawienia si? informacji o tym, ?e w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smole?sku zgin?li wszyscy uczestnicy lotu, Polacy pod Pa?acem Prezydenckim sk?adaj? kwiaty i zapalaj? znicze.

Czytaj więcej…

KATASTROFA SAMOLOTU: WSPOMNIENIE TYCH, KTÓRZY ZGIN?LI!

We wczorajszej katastrofie lotniczej nad Smole?skiem zgin?? Lech Kaczy?ski i jego ?ona Maria. Razem z nimi wiele znanych twarzy polityki i ?ycia publicznego. Oto niektórzy z nich.

Czytaj więcej…

PREZYDENT LECH KACZY?SKI I MARIA KACZY?SKA NIE ?YJ?!

Agencje informacyjne i prasa mówi? dzisiaj tylko o jednym - tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego. To b?dzie pami?tny dzie?, dla nas wszystkich.

Czytaj więcej…

DODA KRÓLOW? OK?ADEK !!!

Doda w ubieg?ym roku by?a na ok?adkach czasopism cz??ciej ni? Donald Tusk!

Czytaj więcej…