katastrofa

Górniak zaśpiewa dla ofiar Smoleńska

"Nie opuszczaj mnie".

Czytaj więcej…


Górniak znowu na Gali

Edyta Górniak ponownie wystąpi na oficjalnej, państwowej prawie, uroczystości.

Czytaj więcej…

Koncert w ho?dzie ofiarom katastrofy w Smole?sku-galeria!

W czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie, odby? si? koncert, w którym udzia? wzi?li politycy i arty?ci. Pojawi?a si? tak?e córka zmar?ych Lecha i Marii Kaczy?skich, Marta Kaczy?ska wraz z m??em.

Czytaj więcej…

Natalia Lesz o katastrofie: The show must go on!

Piosenkarka porusza temat smutnej rzeczywisto?ci.

Czytaj więcej…

Jaruga-Nowacka: To moje miejsce na ziemi!

Tygodnik Na ?ywo zamieszcza wspomnienie pos?anki, która odesz?a niespodziewanie, tu? przed tym, jak po raz drugi mia?a zosta? babci?.

Czytaj więcej…

Fatalna wpadka Michała Wiśniewskiego

Wisniewski "usmierci?" polityka. Chciał dobrze.

Czytaj więcej…

Piaseczny: ?yjemy, troszcz?c si? o drobiazgi!

S?owa Andrzeja "Piaska" Piasecznego s? bardzo poruszaj?ce. Zobacz, jak wokalista ?egna tych, którzy odeszli w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smole?sku.

Czytaj więcej…

Ewa Farna zszokowana tragedi?!

"Mimo m?odego wieku Ewa mia?a okazj? osobi?cie pozna? Pana Prezydenta Lecha Kaczy?skiego, który zrobi? na niej ogromne wra?enie"

Czytaj więcej…

Justyna Steczkowska: Si?a wspólnej modlitwy jest ogromna!

Justyna Steczkowska w bardzo wymowny sposób ?egna tych, którzy odeszli w katastrofie lotniczej w Smole?sku.

Czytaj więcej…

Aktor Janusz Zakrze?ski zgin?? w katastrofie samolotu!

To w?a?nie on rok w rok wciela? si? w posta? marsza?ka Józefa Pi?sudskiego podczas listopadowych uroczysto?ci upami?tniaj?cych odzyskanie niepodleg?o?ci.

Czytaj więcej…

Doda z?o?y?a kondolencje rodzinom ofiar!

Dorota Rabczewska jeszcze w sobot? 10 kwietnia w godzinach popo?udniowych zamie?ci?a na swojej stronie wpis z kondolencjami.

Czytaj więcej…

KATASTROFA W SMOLE?SKU: ZOBACZ, JAK POLACY ?EGNAJ? PREZYDENTA!

Od chwili pojawienia si? informacji o tym, ?e w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smole?sku zgin?li wszyscy uczestnicy lotu, Polacy pod Pa?acem Prezydenckim sk?adaj? kwiaty i zapalaj? znicze.

Czytaj więcej…

Strona 1 z 212