Kasia Cichopek

Cichopek urodzi zgodnie z mod?!?

Szok! Czy Kasia Cichopek zdecydowa?a si? na ci?cie cesarskie tylko dlatego, ?e to modne po?ród gwiazd!???

Czytaj więcej…


Anna Nowak-Ibisz próbuje rozwija? swoj? karier?

Zatrudni?a sobie nawet menad?erk?, Tatian? Mindewicz-Paucz, której podopieczn? jest mi?dzy innymi Kasia Cichopek.

Czytaj więcej…

Górniak inspiracj? dla gwiazd!?

Jak si? okazuje niektóre z kreacji Edyty Górniak ciesz? si? spor? popularno?ci?. Tak wielk?, ?e niektóre gwiazdy telewizyjne i sceniczne wybieraj? bardzo podobny styl. Zw?aszcza jedna ze znanych prezenterek, dziwnym zbiegiem okoliczno?ci ... Kogo inspiruje Edyta? Wejd? i zobacz!

Czytaj więcej…

Przysz?a pora na Cichopki

Kryzys ich nie omin??. Ostatnio nie wiedzie im si? najlepiej.

Czytaj więcej…

Tych zdjęć nie zobaczysz nigdzie!

Śmieszne i niespotykane ujęcia z planów serialowych i filmowych. Zapraszamy do galerii gwiazd w sytuacjach zapomnianych, niecodziennych i do tej pory nieznanych!

Czytaj więcej…

Cichopek pracuje, nawet w zaawansowanej ci??y!

A tak zapowiada?a, ?e z uwagi na dziecko zrobi sobie d?u?sz? przerw?!?

Czytaj więcej…

EXTRA: „Jak oni śpiewają” – gwiazdy dla dzieci!

Specjalne wydanie show z udziałem gwiazd z okazji Dnia Dziecka!!!

Czytaj więcej…

Ibisz i M?ynarska znowu razem?

Krzysiek i Agata cz?sto ze sob? pracuj? ...

Czytaj więcej…

Cichopek oczerniana przez media?

Aktorce zarzuca si?, ?e s?awa uderzy?a jej do g?owy ...

Czytaj więcej…

Cichopek zrezygnuje z „Tancerzy”?

By? mo?e Kasia Cichopek ju? nie wróci na plan serialu. Sk?d taki bieg wydarze??

Czytaj więcej…

Cichopek na celowniku Wojewódzkiego!

Kuba wy?mia? ju? niejedn? gwiazd?, teraz przysz?a pora na Kasi? ...

Czytaj więcej…

Koroniewska i Dowbor znaj? ju? p?e? dziecka!

Joasia stroni od oficjalnych wyj??, a szkoda mogliby?my ja podziwia? w stanie b?ogos?awionym ...

Czytaj więcej…