kariera

Nowak-Ibisz w „Klubie szalonych dziewic”!?

By?a ?ona Krzysztofa Ibisza, Anna Nowak - Ibisz, w?a?nie ma szans? na sta?e zagrza? miejsce polskim showbiznesie. Czy porzuci dalsz? karier? w niemieckim serialu "Lindenstrasse"?

Czytaj więcej…


Oliwier Janiak i Karolina Malinowska znikn? na rok z mediów

Para chce si? ca?kowicie po?wi?ci? wychowywaniu ma?ego Fryderyka.

Czytaj więcej…

Farrell zostawi? Bachled?-Curu????

Czy?by zwi?zek Alicji z Colinem, to by? tylko jednym z jego krótkich i burzliwych romansów? A przecie? Ala ju? przedstawi?a go swoim rodzicom ...

Czytaj więcej…

Faceci Kasi Skrzyneckiej!

Jak wygl?da aktualna Miłość, od niedawna m?? Kasi Skrzyneckiej, wszyscy wiemy. To przystojny mistrz fitnessu, Marcin ?opucki. Ale czy wiecie kim byli jej byli partnerzy? Je?li nie zapraszamy do galerii!

Czytaj więcej…

Kochanek zapomnia? o ojcu!

Podczas gdy Robert Kochanek ta?czy, nie tylko z gwiazdami i zarabia grub? kas?, jego ojciec ci??ko choruje!

Czytaj więcej…

Z?amana kariera Agnieszki Szulim?

Anga? Agnieszki w TVP, zdaniem wielu, mo?e zosta? dosy? szybko zerwany. Powód? Woda!!!

Czytaj więcej…

M?oda ?ona ?apickiego by?a z m?odszym!

Kamila, ?wie?o upieczona 25 - letnia ?ona re?ysera Andrzeja ?apickiego (85 l) kocha?a si? kiedy? w m?odszym od niego m??czy?nie. Nie zgadniecie, ile mia? lat ten pierwszy!

Czytaj więcej…

Sasha Strunin i Michael Jackson!?

Jak to mo?liwe, ?e dziewczyna z zespo?u The Jet Set b?dzie wspó?pracowa? z Jacksonem? A mo?liwe ...

Czytaj więcej…

Dorota Gardias pnie si? po szczeblach dziennikarskiej kariery

Jeszcze niedawno by?a tylko pogodynk?, teraz podbi?a serce Edwarda Miszczaka.

Czytaj więcej…

BrzyUla i jej plany na przysz?o??!

Wygl?da na to, ?e ostatnie doniesienia o sporym zainteresowaniu Juli?, jakie powsta?o w czasie jej pobytu we W?oszech bardzo jej przypad?o do gustu. Julia Kami?ska nie zamierza stroni? o fotoreporterów i bywania na salonach ...

Czytaj więcej…

Szulim nie chce dziecka!

Atrakcyjna prezenterka urz?dza w?a?nie z m??em Adamem Badziakiem nowy dom, w którym jest nawet pokój dla dziecka. Jednak Agnieszka ani my?li o za?o?eniu rodziny ...

Czytaj więcej…

Miley zerwa?a z Justinem Gastonem poniewa?…

Biblia jej kaza?a.

Czytaj więcej…