Edyta Górniak

WYNIK SONDY: Która gwiazda ubiera si? najlepiej!?

Pytali?my o Ma?gosi? Soch?, Dod?, Edyt?  Górniak i Beat? Sadowsk?!

Czytaj więcej…


Górniak: Uciek?am Darkowi z karocy!

Czyli zwierzenia ksi??niczki, która chce wie?? normalne ?ycie ...

Czytaj więcej…

Krupa uniezale?nia si? od Edyty

Nareszcie podj?? decyzj? i zdecydowa? si? zosta? profesjonalnym menad?erem. Du?o dobrego zrobi? dla kariery swojej ?ony. Czy uda mu si? powtórzy? tamten sukces?

Czytaj więcej…

Edyta Górniak znowu narzuca si? mediom

Tym razem wpad?a na pomys?, aby... nakr?cono o niej film. Twierdzi, ?e jej prze?ycia i historia kariery jest idealnym materia?em na przebój.

Czytaj więcej…

Górniak krytycznie o Paulli?

Paulla - Paulina Ignasiak coraz cz??ciej jest porównywana do Edyty Górniak. Co s?dzi o takich przywo?aniach, a co najwa?niejsze, jak na temat nowo wschodz?cej gwiazdy wypowiada si? sama Edyta Górniak? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w ?rodku newsa!

Czytaj więcej…

Górniak inspiracj? dla gwiazd!?

Jak si? okazuje niektóre z kreacji Edyty Górniak ciesz? si? spor? popularno?ci?. Tak wielk?, ?e niektóre gwiazdy telewizyjne i sceniczne wybieraj? bardzo podobny styl. Zw?aszcza jedna ze znanych prezenterek, dziwnym zbiegiem okoliczno?ci ... Kogo inspiruje Edyta? Wejd? i zobacz!

Czytaj więcej…

Kreacje na Top Trendy Festiwal!

Sprawd?, jak prezentowa?y si? gwiazdy na tegorocznym festiwalu w Sopocie.

Czytaj więcej…

Urba?ska pokona Górniak … wiekiem!?

Ci?gle jeszcze nie wiadomo oficjalnie kto dostanie jedn? z g?ównych ról w nowej wersji musicalu "Metro". Natasza Urba?ska czy Edyta Górniak? Ale s? ju? pewne "przecieki" ...

Czytaj więcej…

Nie jestem uwodzicielem!

Takie wyznanie pad?o z ust Dariusza Kordka. Kto wierzy w te s?owa? Chyba tylko ?ona aktora!

Czytaj więcej…

Co si? dzieje z Edyt? Górniak?!

Zadziwia nas ostatnio i szokuje, co raz to innymi wybrykami. Nikt ju? nie mo?e tego zrozumie?, nawet najbli?sza rodzina.

Czytaj więcej…

6. edycja programu Jak oni ?piewaj? zapowiada si? oryginalnie

Widowisko odró?nia? si? b?dzie tym, ?e wyst?pi? gwiazdy, które znamy z poprzednich edycji. Zmiany najprawdopodobniej dotkn? tak?e jury.

Czytaj więcej…

BUTY GWIAZD: Edyta Górniak!

Buty gwiazd niekiedy szokuj?, czasem ?wiadcz? o klasie, a czasem o totalnym braku gustu. Jak jest w przypadku Edyty Górniak? Ocen? pozostawiamy Wam.

Czytaj więcej…