dziecko

Soszy?ska-Michno w ci??y!

Magda z pewno?ci? nie we?mie udzia?u w kolejnej edycji "Ta?ca z gwiazdami" ...

Czytaj więcej…


Koniec wojny Ibisza z ?on?!?

Jest szansa, ?e zako?czy si? trwaj?ca od d?u?szego czasu wojna s?owna pomi?dzy nim a jego ?on? Ann? -  Krzysztof Ibisz pójdzie na ugod?.

Czytaj więcej…

Nowak-Ibisz pokaza?a syna!

Anna Nowak-Ibisz na kilka dni przed rozwodem z Krzysztofem Ibiszem, pokaza?a ?wiatu ich syna ...

Czytaj więcej…

Rubik ucieknie z porodówki?!

Piotr Rubik i jego ?ona Agata oczekuj? narodzin dziecka. Rozwi?zanie tu?, tu? i pojawi?y si? z?o?liwe plotki ...

Czytaj więcej…

Janiak potwierdzi?: Spodziewamy si? dziecka!

Oliwier Janiak przyzna?, ?e jego ?ona, Karolina Malinowska, jest w ci??y.

Czytaj więcej…

Ci??owe zachcianki Koroniewskiej!

Joasia, jak ka?da przysz?a mama ma ró?ne zachcianki ... Dobrze, ?e jej partner Maciek Dowbor jest cierpliwy!

Czytaj więcej…

Prawdziwy powód odej?cia Górniak od m??a!!!

Naprawd?, bardzo trudno jest uwierzy? w wersj? Edyty Górniak ...

Czytaj więcej…

J.Lo prze?y?a chwile grozy…

U jej córeczki podejrzewano nowotwór!

Czytaj więcej…

Wieczorkowski czeka na narodziny dziecka!

Wszyscy si? zastanawiaj?, czy temperamentny Janek zmieni si? po narodzinach dziecka ...

Czytaj więcej…

Cichopek zrezygnuje z „Tancerzy”?

By? mo?e Kasia Cichopek ju? nie wróci na plan serialu. Sk?d taki bieg wydarze??

Czytaj więcej…

Beyonce zajdzie w ci????

W ko?cu b?dzie mie? troch? wolnego, wi?c mo?e co? z tego b?dzie...

Czytaj więcej…

Koroniewska i Dowbor znaj? ju? p?e? dziecka!

Joasia stroni od oficjalnych wyj??, a szkoda mogliby?my ja podziwia? w stanie b?ogos?awionym ...

Czytaj więcej…