dziecko

Przybysz i Samusionek pokaza?y dzieci!

Okazj? by? pokaz produktów firmy Toni&Guy. Anna Samusionek, Natalia i Paulina Przybysz dumnie prezentowa?y swoje pociechy. Zobacz fotki gwiazd z dzie?mi!

Czytaj więcej…


Koroniewska w pó? roku zarobi 400 tysi?cy!

M?oda, przedsi?biorcza mama?

Czytaj więcej…

Krawczyk i Zaj?c zostan? rodzicami!?

Ju? co? kie?kuje...

Czytaj więcej…

Brzuszek ci??owy ?ony Rozenka!

Jacek Rozenek ju? nied?ugo zostanie tat?. Ostatnio do?? cz?sto pokazuje si? na salonach ze swoj? pi?kn?, kwitn?c? wr?cz w ci??y, ukochan? ?on?.

Czytaj więcej…

By?y Skrzyneckiej czeka na narodziny!

Przewrotny los. Kasia Skrzynecka stara si? o zaj?cie z ci???. Dotychczas z niepowodzeniem. A jej by?y m?? Zbigniew Urba?ski, ju? latem zostanie tatusiem.

Czytaj więcej…

Dramatu Skrzyneckiej ci?g dalszy!

Jeszcze tydzie? temu by?o g?o?no, na temat ci??y aktorki.

Czytaj więcej…

Urodzinowa wró?ba Cieleckiej!

Co spotka aktork? w najbli?szym czasie?

Czytaj więcej…

Bachleda k?óci si? z Farrellem!?

O dziecko.

Czytaj więcej…

Jab?czy?ska marzy o dziecku!

Na jednym si? nie sko?czy!?

Czytaj więcej…

Karolina Malinowska si? przechwala?

Malinowska ma ju? za sob? czasy, kiedy prawie nie schodzi?a w wybiegu. W rozmowie z jednym z tabloidów t?umaczy, dlaczego nie b?dzie ju? modelk?.

Czytaj więcej…

Urba?ska i Józefowicz na zakupach dla dziecka!

Znane ma??e?stwo wybra?o si? do sklepu z zabawkami. Jak s?dzicie, co mogli kupi? swojej rocznej córeczce?

Czytaj więcej…

Cielecka kupuje seksown? bielizn? na spotkanie z Chyr?!?

O tym, ?e Andrzej Chyra zaprosi? Magdalen? Cieleck? do Pary?a na swój spektakl, plotkuj? ju? wszyscy.

Czytaj więcej…