dorota rabczewska

Górniak inspiracj? dla gwiazd!?

Jak si? okazuje niektóre z kreacji Edyty Górniak ciesz? si? spor? popularno?ci?. Tak wielk?, ?e niektóre gwiazdy telewizyjne i sceniczne wybieraj? bardzo podobny styl. Zw?aszcza jedna ze znanych prezenterek, dziwnym zbiegiem okoliczno?ci ... Kogo inspiruje Edyta? Wejd? i zobacz!

Czytaj więcej…


Marysia Peszek znowu szokuje!

Zobaczcie, jak efektown? nie tylko kreacj?, ale tak?e wej?cie mia?a Marysia w czasie wyst?pu na Festiwalu Top Trendy w Sopocie! Czy taki trik czego?, kogo?... Wam nie przypomina?

Czytaj więcej…

Majdan: Zamiast Dody, Indianin!

Rozwiewamy w?a?nie wszelkie spekulacje na temat tatua?u Majdana przedstawiaj?cego Dod?, - tego czy go w ko?cu usun?? po rozstaniu z gwiazd? Dod?, czy jeszcze nie ...

Czytaj więcej…

WYNIK SONDY: W?tpliwa popularno?? Dody!?

Doda to gwiazda, o której du?o si? mówi, pisze, obserwuje stylistyczne posuni?cia i prywatne zawieruchy w zwi?zkach. Ale okazuje si?, ?e to spore zainteresowanie ró?ow? królow? polskiego popu nie przek?ada si? na powa?ne traktowanie artystki ...

Czytaj więcej…

Dodzie brakuje swobody

Piosenkarka cz?sto podkre?la, jak bardzo musi nad sob? panowa?, gdy jest pod ostrza?em paparazzi.

Czytaj więcej…

Najbardziej kiczowata reklama perfum w historii?

Avril Lavigne i jej "Black Star"!

Czytaj więcej…

Czy Doda znudzi?a si? swojej menad?erce?

Maja Sablewska zacz??a szuka? nowych podopiecznych. Bardzo chce si? rozwija?, widocznie Dorota przesta?a jej to u?atwia?.

Czytaj więcej…

Szok! Nergal o?wiadczy? si? Dodzie!?

Wszystko wskazuje na to, ?e ró?owa królowa zostanie oficjaln? partnerk? ?yciow? heavymetalowca .... Jak prze?yj? to fani Nergala???

Czytaj więcej…

Co ??czy Dod? z Candy Girl?

Jako? nie mogli?my si? powstrzyma?, ?eby pokaza? Wam w?a?nie te zdj?cia! Czy te? macie podobne skojarzenia?

Czytaj więcej…

Wizerunki Dody znikaj? z miejsc publicznych

Jednym z takich miejsc jest... rami? Rados?awa Majdana.

Czytaj więcej…

Rutowicz: Jestem najlepsza we wszystkim!!!

Kolejny bardzo "inteligentny" tekst Joli Rutowicz. Ciekawe tylko co na to Doda - bo to o niej by?a mowa ...

Czytaj więcej…

Doda ?ysieje!

Kolejna polska gwiazda gubi w?osy. Do zaszczytnego grona ?ysiej?cych, oprócz Herbu? i Liszowskiej, do??czy?a... Doda.

Czytaj więcej…