ciąża

Ma?gosia Ko?uchowska w ci??y!?

Agent aktorki zaprzecza, ale niewykluczone, ?e w?a?nie w najbli?szym czasie Ma?gosia i jej m?? Bartek Wróblewski za?o?? rodzin? ...

Czytaj więcej…


Trzecia ?ona Dariusza Michalczewskiego jest w ci??y

To ju? siódmy miesi?c, ale para chcia?a utrzyma? t? wiadomo?? w tajemnicy, aby nie zapesza?.

Czytaj więcej…

Pazura jednak we?mie udzia? w Kabaretonie

Nie na ?ywo, to prawda, ale nagra kilka krótkich filmików i b?dzie zapowiada? wyst?py. Z jakiego miejsca? Nie wiadomo. Je?eli Edyta b?dzie w tym czasie rodzi?, nagranie emitowane b?d? z... porodówki.

Czytaj więcej…

Rozpad ma??e?stwa Górniak to mistyfikacja!?

Nie ma bardziej gor?cego tematu, Edyta Górniak odesz?a od m??a, Edyta Górniak na nowego faceta, Edyta Górniak odbierze Krupie syna ... okazuje si?, ?e to wszystko mo?e by? jedn? wielk? ?ciem?!!!

Czytaj więcej…

Marysia Góralczyk w ci??y!?

Ci??owe szale?stwo nadal trwa!

Czytaj więcej…

Cichopek pracuje, nawet w zaawansowanej ci??y!

A tak zapowiada?a, ?e z uwagi na dziecko zrobi sobie d?u?sz? przerw?!?

Czytaj więcej…

Górniak kupuje ciuchy ci??owe!?

Jeszcze, gdy oficjalnie Edyta nie odesz?a od m??a Darka Krupy, on sam mawia? "Edytka jest w ci??y co dwa tygodnie" ... Czy tym razem to ?ciema, czy fakt? I najwa?niejsze -  z kim Górniak mo?e by? w ci??y, skoro odesz?a od m??a???

Czytaj więcej…

Ibisz i M?ynarska znowu razem?

Krzysiek i Agata cz?sto ze sob? pracuj? ...

Czytaj więcej…

Marta Wi?niewska planuje ci????!

Mandaryna ma ju? dwójk? dzieci z pierwszym m??em, Micha?em Wi?niewskim. Czy zdecyduje si? na trzecie dziecko z partnerem Micha?em Szatkowskim?

Czytaj więcej…

Sarah Michelle Gellar jest w ci??y!

Nie uwierzycie, ?e to dopiero czwarty miesi?c... B?d? bli?niaki?

Czytaj więcej…

Agnieszka Popielewicz w ci??y!!!???

Prezenterka Polsatu, zaprzecza i t?umaczy si?, ?e ...

Czytaj więcej…

Brzuszek ciążowy Kasi Herman – kolejna odsłona!

Kasia w przeciwieństwie do innych ciężarnych aktorek nie chowa swoich ciążowych wdzięków w czterech ścianach ...

Czytaj więcej…