blondynka

Pietrucha: Wyci?ga?am j?zyk koniowi!

Praca na planie serialu Blondynka by?a dla m?odej aktorki, Julii Pietruchy nowym do?wiadczeniem.

Czytaj więcej…


Frytka zosta?a magistrem!

Agnieszka Frykowska mo?e pochwali? si? "mgr".

Czytaj więcej…

Grzeczny styl Julii Pietruchy!?

Czy ona ?wiadomie ukrywa swoje wdzi?ki?

Czytaj więcej…

Koroniewska bardziej kobieca!?

Metamorfoza Joanny Koroniewskiej zachwyci?a. Teraz dowiadujemy si? dlaczego aktorka zdecydowa?a si? na tak znaczn? odmian? swojego wygl?du.

Czytaj więcej…

Liszowska b?dzie uprawia? seks z Guzik!

Chyba nikogo nie zdziwi fakt, ?e obie aktorki wyst?pi? w sztuce teatralnej napisanej przez Marcina Szczygielskiego.

Czytaj więcej…

Gliwa: nie mam jazdy na kasę!

Sylwia opowiada o swoim podejściu do pieniędzy i o tym, dlaczego zrobiła się na blond.

Czytaj więcej…

Ibisz zabra? seksown? asystentk? na salony!

Krzysztof to bardzo wymagaj?cy szef? A mo?e jego asystentka Paulina Piosik, nad ?ycie kocha swoj? prac??

Czytaj więcej…

Borysewicz rzuci? Glinkowsk?!

Nie wystarczy?o, ?e by?a pi?kn? o 23 lata m?odsz? od niego kobiet??

Czytaj więcej…

Saleta wymieni? Wiertel na lepszy model!?

Przemek lubi coraz m?odsze?

Czytaj więcej…

Przemek Saleta pochwali? si? now? dziewczyn?!

Tak dobrze mu by?o z samotno?ci?, ?e znalaz? sobie Kasi?.

Czytaj więcej…

Kolor w?osów córki, Equrroli sp?dza sen z powiek!?

Jego córka jest blondynk?!?

Czytaj więcej…

Kayah ?wieci przyk?adem dla gwiazd!

Znane blondynki showbiznesu mog? si? od niej wiele nauczy? ...

Czytaj więcej…

Strona 5 z 1012345678910