www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szymon Majewski i mycie nóg!!!

Marzenia Szymona Majewskiego s? niesamowicie „normalne” jak na dzisiejsze czasy!!!

Na ?amach „Gali” Szymon wyjawia swoje fantazje – Wiesz, o czym marz?? ?eby moja ?ona poca?owa?a mnie w r?k?. Nigdy jeszcze tego nie zrobi?a. Ca?uje mnie w ró?ne cz??ci cia?a. A dlaczego nie jest w stanie poca?owa? mnie w r?k??!.

Potem przysz?a kolej na zwyczaje staropolskie a zw?aszcza jeden, gdy po przyj?ciu z pracy do domu ?ona zdejmowa?a m??owi buty i my?a mu nogi –To jest przepi?kna rzecz. ?eby chocia? przez jeden dzie? mi ?ona co? takiego zorganizowa?a…
By?y te? fantazje seksualne Szymona. Wyjawi?, ?e chcia?by by? atrakcyjn? kobiet? – ?eby móc si? podotyka?. Nacieszy? si?.
Z kobiet najbardziej podobaj? si? Szymonowi te z rodzaju Sharon Stone – A najbardziej to chcia?bym by? z Sharon Stone, która ca?uje mnie w r?k? i myje mi nogi -?artobliwie dorzuci?.

Jak wida? ka?dy ma inne marzenia. Jeden chcia?by nowy samochód, drugi jacht. A Szymonowi wystarcz? cmoki w r?k? i mycie nóg.
Inna sprawa, ?e sta? go ju? i na samochód i na jacht!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>