www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szykuj? si? k?opoty?

Czyli Paris Hilton i Peaches Gedlof w akcji…


Dziedziczka w ko?cu znalaz?a sobie kolejn? przyjació?k? do imprezowania. Dwudziestoletnia Peaches Geldof, która w przerwach na sesje zdj?ciowe kiczowatych ciuchów rodem z lat 80-tych stara si? by? jak Audrey Hepburn (ale niezbyt jej wychodzi, zobaczcie na zdj?cie poni?ej), okaza?a si? by? idealn? partnerk? dla Paris.

Peaches

Dziewczyny imprezuj? razem od trzech dni… A mu zastanawiamy si?, kiedy nast?pi odwrócenie sytuacji i Paris zacznie publicznie wy?miewa? Peaches –  w ko?cu zawsze jak ko?czy znajomo??, to wyjawia sekrety swoich ju?-nie-bliskich osób prasie…

Peaches, Paris
//Foto by: PR Photos (1)


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>