www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szyc zamknie swój interes?

Knajpa w Gi?ycku, któr? Borys otworzy? z Kasi? Figur? i jej m??em Kaiem Schoenhalsem, ju? od pocz?tku by?a klap? …

Lokal zostanie prawdopodobnie nied?ugo zamkni?ty. Kompas Port (urocza nazwa) rok temu zosta? zbudowany w Gi?ycku. W?adze miasta chc? j? rozebra?, gdy? psuje krajobraz. Wszystko by?oby proste, gdyby nie to, ?e ?aden z wspólników nie stawi? si? na miejscu do ko?ca kwietnia tak, jak to by?o zapisane w umowie.

Ale przecie? takie s?awy maj? teraz wi?ksze sprawy na g?owie, ni? zamartwianie si? jak?? bud? (tego rodzaju opinie otrzymywa?a knajpa).

Kai bawi w Stanach i otwiera now? restauracj?,

Schoenhals_Kai_Figura_Katarzyna

Kasia co prawda bawi w kraju, ale pono? jest bardzo zaj?ta swoim prywatnym kierowc?,

Figura_Katarzyna


a sam Borys Szyc ma teraz na g?owie now? Miłość, dla której pono? straci? zdrowy rozs?dek.

Szyc_Borys

Kto by w takiej sytuacji my?la? o jakiej? budzie na jeziorem?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>