www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szyc za k**** dosta? 200 tysi?cy?!

Borys ma najlepsz? prac? pod s?o?cem? W komedii Wojno polsko-ruska pobluzga? sobie ile wlezie i jeszcze mu za to zap?acili …

Nie mówi?c ju? o tym, ?e film ju? kilka dni po premierze uznany zosta? za hit.

Szyc_Borys

Jak twierdz? z?o?liwi, Borys nie mia? wi?kszych problemów z wcieleniem si? w rol? dresiarza narkomana, który w ka?dym zdaniu u?ywa niecenzuralnych okre?le? …

Szyc_Borys

Szyc_Borys

Podobno w ca?ym filmie z ust Borysa a? 400 razy pada s?owo k****. On sam za rol? zgarn?? 200 tysi?cy!

Szyc_Borys


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>