www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szyc vs Karolak – wojna o popularno???!

Obu aktorów lubimy i doceniamy za wk?ad, jaki wnosz? w polskie kino, za historie, które wspó?tworz?. Jednak oni sami troch? inaczej patrz? na siebie samych, niestety czysto profesjonalnie, a na dodatek z przek?sem. Rywalizacja czy bezprecedensowa walka?

Niedawno opinia publiczna dowiedzia?a si? o obiecuj?cej roli, jak? ma zagra? Borys Szyc w zachodniej produkcji. Warto przypomnie?, ?e zagra u boku Bruce’a Willisa, Harvey’a Keitela i Danny’ego DeVito. Wiadomo?ci o roli Szyca Tomasz Karolak skwitowa? kwa?nym u?mieszkiem. Pono? Tomek do tej pory nie mo?e pogodzi? si? z tym, ?e wszystkie sceny z jego udzia?em w filmie „Get Low” zosta?y usuni?te. Borys natomiast w wywiadzie dla „Na ?ywo” z pewnym przek?sem napomkn?? o swojej roli w nowym filmie i… Tomku Karolaku: „..to niezwykle wa?ne sceny dla filmu, wi?c trudno by?oby je wyci??”!

Borys_Szyc

Tomasz_Karolak

Obaj aktorzy maj? t? sam? agentk? a jednak ich kariery tocz? si? bardzo odmiennie. Tomek niejako zaszufladkowa? si? w rolach serialowych, takich jak cho?by „39 i pó?”. Borys natomiast zgarnia wszelki nagrody i wyró?nienia. A poza tym jest bardzo ceniony przez ?rodowisko filmowe.

Borys_Szyc

Tomasz_Karolak

Wspólny znajomy obu aktorów ?mia?o okre?li? powsta?? sytuacj?, „Tomek cierpi na kompleks Borysa, który ma szcz??cie do ciekawych ról”. Miejmy nadziej?, ?e ta za?arta rywalizacja podzia?a pozytywnie na obu panów i zmobilizuje do coraz ciekawszych popisów na scenie. Z?o?liwe pstryczki w nos i przerzucanie si? z?o?liwo?ciami po prostu NIE PASUJE do tak ciekawych i intryguj?cych artystów!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>