www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szyc grza? si? na Karaibach

Razem z now? dziewczyn?

Para kochanków wylegiwa?a si? na gor?cym piasku i nurkowa?a w ciep?ym oceanie. Jak dowiedzia?si? Fakt, Borys szybko musia? wróci? do pracy, dlatego ju? kilka godzin po powrocie wyst?powa? na deskach teatru.” – donosi Fakt.

Takiej mobilizacji ju? dawno nie widzieli?my u aktora. Czy?by to nowa Miłość, tajemnicza Lena, mia?a na Borysa tak zbawienny wp?yw?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>