www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szyc, alkohol zamieni? na soczki!?

Soczek z gwinta? Czemu, nie!


W czasie wieczornych zakupów, po ci??kim dniu pracy ka?dy rodzic mo?e poczu? wzbieraj?ce pragnienie. Widocznie, Borys tego dnia, gdy w czasie zakupów natkn?? si? na niego Super Express, by? bardzo spragniony, bo jak donosi tabloid, po zakupie soczku marchwiowego

Stoj?c w kolejce, otworzy? napój i wypi? na oczach zdumionych klientów. Nie takiego Borysa pami?tali.

Szyc_Borys

Faktycznie do tej pory Szyc s?yn?? z lubo?ci do smakowania napojów wysokoprocentowych, jednak zaznaczy? nale?y, ?e na owych zakupach by? ze swoj? 5 -letni? córk?. M?odemu pokoleniu nale?y si? chyba dobry przyk?ad?

Szyc_Borys

Szyc_Borys


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>