www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szwed sprzedaje prywatno??!?

„Ciesz? si? jak dziecko, gdy dostan? zwyk?ego SMS-a” mówi Ola Szwed w „Gali”. Razem ze swoim ch?opakiem, Robertem Stockingerem postanowili opowiedzie? intymne szczegó?y ich zwi?zku.

Na szcz??cie (???) nie odkryli ca?ej tajemnicy. Dzi?ki ich wywodom mogli?my si? dowiedzie? mi?dzy innymi o ich pierwszym poca?unku. Czy to kolejna para, która chce osi?gn?? s?aw? dziel?c si? z czytelnikami swoim ?yciem prywatnym?

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Szwed_Ola_Stockinger_Robert


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>