www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szwed pewna zdanej matury!

Ambicje Oli Szwed nadal rosn?. Nie dosta?a jeszcze wyników matury, a ju? snuje plany o studiach?!?

Chcia?aby zdawa? do szko?y teatralnej, ale nie wyklucza studiowania drugiego kierunku- historii sztuki lub dziennikarstwa.

Szwed_Ola

Mo?e my?li, ?e pogodzenie takiej liczby obowi?zków na pierwszym roku jest mo?liwe? Czy znajdzie wtedy czas na granie w serialach, ?piewanie, taniec i inne rozrywki?

Szwed_Ola

Mamy nadziej?, ?e Ola zrealizuje swoje plany, bo z do?wiadczenia wiemy, ?e gwiazdy, dziel?ce skór? na nied?wiedziu, którego jeszcze nie maj? (Ola jeszcze nie ma wyników matury!!!) przegrywaj? …

Szwed_OlaWpisz komentarz

  1. 20 maja 2009 19:25

    kajka:

    Pragn? tylko namieni?, ?e „granie w serialach, ?piewanie, taniec” to mo?e s? „rozrywki” dla widzów, ale dnia niej – PRACA. I to ci??ka. ?ycz? jej spe?nienia marze? i planów, zapracowa?a sobie na to. A matur? zda na pewno, nie oszukujmy si?, zdaj? j? w dzisiejszych czasach ca?e stada mato?ów, dlaczego inteligentna dziewczyna mia?aby nie zda?, nie wiem kto w ogóle na taki zabawny pomys? wpad?…

Podobne posty:

/* */?>