www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szwed i Stockinger ci?gle razem!

Ola i Robert pojawili si? na gali Gentleman Roku 2010. Ona by?a wspó?prowadz?c? imprez?, on dzielnie jej towarzyszy?. Albo inaczej, mo?e pilnowa? swojego pi?knego skarbu?

Mo?e zazdro?? w oczy (lub serce) niczym ró?any kolec zada?a ból, jakiemu? zazdro?nikowi? Ostatnio pojawi?y si? spekulacje, jakoby Aleksandra Szwed i Robert Stockinger rozstali si?. A oni ci?gle, niezmiennie razem. Pi?kni, m?odzi i zakochani. I dobrze.

Stockinger_Robert_Szwed_Aleksandra

Stockinger_Robert_Szwed_Aleksandra

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>