www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szwed baluje zamiast si? uczy?!!!

Ola na studniówk? posz?a z kole?ank?.

Po tym jak widywana by?a w towarzystwie Roberta Stockingera Ola tak mocno wpad?a w wir pracy w show-biznesie ?e zaniedba?a obowi?zki szkolne.

Ostatnio pojawi?y si? informacje ?e mo?e zosta? niedopuszczona do matury. Jak wida? Szwed widocznie si? tym nie przej??a wcale bo jak podaje SE na studniowce doskonale bawi?a si? w towarzystwie swojej kole?anki.

Ciekawe co w tym czasie robi? jej nowy ch?opak Robert.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>