www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szulim za m?oda na dziecko?!

Agnieszka, mimo swojego wieku, uwa?a, ?e nie doros?a do macierzy?stwa …

A mo?e Agnieszka po prostu nie chce dok?ada? sobie obowi?zków i dodatkowej wielkiej odpowiedzialno?ci, jak? jest opieka i wychowanie dziecka?

Szulim_Agnieszka_Badziak_Adam

Mimo, i? s?dzi, ?e jeszcze nie przyszed? jej czas na matkowanie … mo?e jednak zacznie o tym my?le?. Gdy ma si? 31 lat, ?ycie jako? szybciej biegnie w stron? czterdziestki, a wtedy z macierzy?stwem bywa ró?nie.

Szulim_Agnieszka


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>